Ik wens toegang als …

In mijn praktijk te Ekeren kunnen (langdurig zieke) werknemers, werkgevers en huisartsen terecht voor vragen over re-integratie. Ook met zieke zelfstandigen heb ik inmiddels een ruime ervaring opgebouwd. Als re-integratiecoach zoek ik in overleg met alle partijen naar het optimale evenwicht tussen snel-opnieuw-aan-het-werk en tijd nemen voor rust, revalidatie en recuperatie. Rust is het beste medicijn enerzijds en anderzijds kan een 100% herstel niet zonder ook de mogelijkheid om het laatste deel van het herstel op het werk door te brengen. “Beter een goede re-integratie dan een snelle re-integratie”, is één van mijn motto’s.

De begeleiding die je bij mij kan volgen is niet medisch. Ik werk niet als (ergo-)therapeut, kinesist of arts. Ik help je op jouw tempo de passende stappen te zetten in je re-integratieproces en met de juiste partijen ten gepaste tijde contact op te nemen en in overleg te gaan. In weerwil van wat door kwade tongen wordt beweerd, willen veel mensen maar al te graag terug-aan-het-werk. Ik ervaar zelfs dat ik zelfs meestal op de rem moet gaan staan en dat ik mensen moet afremmen om niet te snel het werk te hervatten. Ik bepaal samen met jou de plaats en de tijd die werken in jouw leven krijgt.

Met de outplacementbegeleiding die je kan volgen in mijn praktijk te Ekeren, help ik zowel werknemers en werkgevers. Als coach heb ik reeds meerdere jaren ervaring en help ik je bij het proces van zoeken naar een nieuwe fase in je loopbaan. In vele gevallen zal het een nieuwe baan zijn, maar ook begeleiding om heel andere wegen in te slaan en bijv. een eigen zaak als zelfstandige op te starten, zijn mogelijk.

Outplacementbegeleiding is een begeleiding die je bij mij kan volgen , die aangeboden en vergoed wordt door je werkgever nadat je ontslagen bent. In vele gevallen, vanaf een bepaalde anciënniteit en leeftijd en bij medische overmacht, is outplacement verplicht. Outplacement bestaat uit 3 delen, namelijk uit het verwerken van het ontslag, het bepalen van het nieuwe loopbaandoel en tot slot het plannen en uitvoeren van acties gericht om dat nieuwe loopbaandoel met succes te behalen.

Heb je vragen of re-integratie en outplacementbegeleiding?