Jouw bedrijf…
waar het fijn is om te werken?

Goede werknemers aantrekken en behouden, daar komt het op aan : daarom is het enorm belangrijk om in jouw bedrijf de nodige maatregelen te nemen zodat het bij jou een plaats wordt waar mensen graag komen werken. Een gezonde en aangename werkomgeving zorgen mee voor dat aangename gevoel.

Eén of meerdere langdurig zieken?

Je bent als zaakvoerder, directeur of leidinggevende verantwoordelijk voor een medewerkersteam? In die functie krijg je te maken met langdurige ziekte van een medewerker. Je vraagt je af wat je kan doen om deze ‘medewerker op papier’ opnieuw actief of uit dienst te hebben. Je zoekt naar de beste oplossing en worstelt met de juiste aanpak? Overleg hierover is niet zo makkelijk omdat dikwijls elke communicatie moeilijk of onmogelijk is.

Afscheid nemen?

Soms is het onvermijdelijk om één of meerdere werknemers te ontslagen, om allerlei redenen bijv. wegens minder goed functioneren of door een herstructurering, door het stopzetten van activiteiten. AWELL helpt werkgevers ontslag op een professionele wijze d.i. met het oog op de belangen van werkgever en werknemer door te voeren.