Probleem op het werk?

U schrijft de patiënt rust voor maar tegelijk streeft u naar een oplossing/begeleiding op de werkvloer?

Opnieuw aan het werk, maar hoe?

Of een patiënt lijkt u niet langer arbeidsongeschikt, maar een bepaalde reden op het werk zorgt ervoor dat hij toch niet opnieuw aan de slag wil/kan?

Burn-out en andere stressaandoeningen

U krijgt een werknemer op consultatie met een stressgerelateerde aandoening ten gevolge de werksituatie?