U schrijft de patiënt rust voor maar tegelijk streeft u naar een oplossing/begeleiding op de werkvloer?

Veelal is het nodig dat uw patiënt tot rust komt en daarom afstand neemt van het werk. Door een tijd(je) afwezig te zijn van het werk en na het genezingsproces – al dan niet onder begeleiding van een therapeut, psycholoog, coach, … – kan uw patiënt zich opnieuw klaar voelen om terug aan de slag te gaan. Soms kan hij of zij dan genezen het werk duurzaam hervatten, maar veelal zijn er op het werk ziekmakende factoren die aan de basis liggen van het feit dat de patiënt ziek was uitgevallen. Als er aan die factoren niets verandert, dan is de kans groot dat de patiënt binnen de kortste tijd terug bij u in de wachtzaal zit…

Als de begeleiding uw patiënt heeft bijgebracht hoe hij of zij de ziekmakende factoren op het werk kan bespreekbaar maken en ervoor kan zorgen dat deze worden gewijzigd, dan kan werkhervatting duurzaam zijn. Maar dat is niet altijd mogelijk. Soms ontbreekt het aan de mogelijkheid of aan de wil om iets aan de werkomstandigheden te veranderen. Dan kan het zinvol zijn dat er met de werkgever rechtstreeks contact wordt opgenomen. Ook in dat geval kan u bij mij terecht. Ik neem contact op met de werkgever, met het ondernemingshoofd of met de HR-afdeling, al dan niet rechtstreeks of via de arbeidsarts. Zo lukt het me om uw patiënt in de beste omstandigheden het werk te laten hervatten.