EEN STEUN VOOR UW PATIËNT

In al deze gevallen reikt Awell u graag de hand om, in overleg met de werkgever, naar een oplossing te zoeken, binnen of buiten de organisatie, waar uw patiënt op langere termijn wel echt beter van wordt.

Veel langdurig zieken zijn namelijk niet op de hoogte van de rechten die werknemers hebben om na langdurige ziekte terug aan de slag te gaan. Er bestaan nochtans een aantal wettelijke bepalingen die re-integratie (RTW) bevorderen. Als expert terzake licht Awell patiënten daarom graag in over deze materie.

Bovendien zoekt Paul samen met hen naar een geschikte oplossing dankzij zijn motivatie, knowhow en professionalisme. Op de werkvloer is een duidelijke en respectvolle communicatie – waarbij de medewerker zijn eigen noden ter sprake brengt – niet altijd vanzelfsprekend. Dergelijke ‘verbindende communicatie’ vraagt vaak inzicht en training. Als huisarts bekleedt u een cruciale plaats om met uw patiënt hierover een open gesprek te voeren. Als dan op het werk en/of in de begeleiding van de patiënt de juiste maatregelen worden genomen, kunnen die een afwezigheid door langdurige ziekte vermijden. Daarvoor biedt Awell graag zijn diensten aan.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Sinds januari ’17 verwijs ik mijn patiënten bij welke ik een werkgerelateerde problematiek bespeur, steevast door naar Awell. Paul Dondeyne heeft intussen zo’n 10-tal van mijn patiënten begeleid naar werkhervatting. In de meeste gevallen ging het om stressaandoeningen (burn- of bore-out, overspanning, …), maar ook werknemers met een fysiek probleem kunnen bij Paul terecht. Paul gaat op zoek hoe het de patiënt echt kan helpen; hij onderzoekt daarbij de achterliggende problematiek, maar hij kijkt vooral ook naar wat wél nog mogelijk is. Bijzonder daarbij is dat Paul ook contact opneemt met de werkgever en daarmee in overleg gaat; tegelijk onderhoudt hij nauwe communicatie met mezelf als huisarts. Paul werkt professioneel en mensgericht! Ik kan Paul Dondeyne van Awell als partner ten zeerste aanbevelen!

Dr. Stefan De Smet, Huisarts

Paul Dondeyne begeleidde gedurende enkele maanden één van mijn patiëntes om opnieuw aan het werk te gaan, nadat ze uitviel met een depressie. Paul werkte nauw samen met een klinisch psychologe, bracht op regelmatige tijdstippen verslag uit en stond open voor input van andere hulpverleners. Er werd heel wat progressie geboekt met de gezondheidsevolutie van mijn patiënte zodat ze zo’n half jaar geleden in overleg met haar werkgever (hoofd personeelsdienst en haar rechtstreekse leidinggevende) de re-integratieprocedure kon opstarten. Paul hielp mijn patiënte bij de voorbereiding van de gesprekken en bood zijn hulp aan bij het opstellen van het re-integratieplan. Knap werk van Paul. Dat verdient een pluim. Zijn professionele handelswijze mag zeer zeker in de kijker worden gezet.

Dr. Frank Heyvaert, Huisarts

Vaak geven mensen lang het beste van zichzelf tot het scheepje strandt of uit koers geraakt. Awell, dan is het tijd om een ervaren loods als Paul Dondeyne aan boord te nemen om de reis verder te kunnen zetten. Meermaals hebben mijn patiënten met werk-gerelateerde problemen of burn-out succesvol een beroep kunnen doen op de inzet en de ervaring van Paul.

Dr. Armand Janssen, Huisarts

Op zoek naar een oplossing voor één of andere vorm van langdurige ziekte bij één van uw patiënten?
Awell lost het met veel empathie en vakkennis voor u op!

DE MEEST GESTELDE VRAGEN

HOE HELP IK EEN PATIËNT HET BEST OP ZOEK NAAR WERK?

Een patiënt die langdurig afwezig is, voelt zich enorm onzeker over zijn toekomst. Voor velen is het makkelijker en veiliger om in het vertrouwde en beschermde statuut van ziekte bevestigd te worden en lijkt de stap naar opnieuw aan het werk erg groot of onmogelijk. Via kwalitatieve coaching vindt uw patiënt bij langdurig ziekteverzuim opnieuw de kracht om zijn leven in handen te nemen en zijn zelfvertrouwen op te krikken. Die psychologische klik vormt de basis van een succesvolle re-integratie op de werkvloer.

Meestal evolueren langdurige ziektes naar een status quo waarbij het contact beperkt blijft tot het toesturen van de verplichte ziekteattesten en de maandelijkse loonbrief van nul euro. Tot plots de adviserend geneesheer van de mutualiteit beslist dat uw patiënt opnieuw aan het werk moet… Dan is er geen tijd meer om een succesvolle re-integratieprocedure te doorlopen met als gevolg dat uw patiënt in de werkloosheid belandt. Dit vermijdt u door een goede re-integratie. Paul Dondeyne is daarvoor uw ideale begeleidingspartner.

HOE KAN IK ZORGEN VOOR EEN AANGEPASTE WERKSITUATIE?

Als tussenpersoon is Awell prima geplaatst om te bemiddelen bij conflictsituaties tussen werkgever en werknemer. Paul zoekt persoonsgerichte oplossingen die beide partijen ervaren als een win-win situatie. Dat kan zowel leiden tot re-integratie op de werkvloer of begeleiding naar een toekomst elders, bijv. bij een outplacementproces.

WAAR VIND IK EEN GESCHIKTE BURN-OUT THERAPIE?

Een persoonlijk begeleidingstraject voor burn-outslachtoffers vormt één van de specialiteiten van Awell. Reeds als HR-verantwoordelijke deed arbeidspsycholoog Paul Dondeyne ervaring op met het begeleiden van langdurig zieken getroffen door een burn-out. In 2015 volgde hij bij dr. Luc Swinnen de opleiding tot coach en burn-out coach.

Bijzonder hierbij is dat Paul naast het aanbieden van individuele burn-out-therapie, de contacten met de bedrijfsleiding niet schuwt, maar actief en constructief met hen in dialoog gaat om de modaliteiten en voorwaarden van een gezonde werkhervatting voor te bereiden. Als re-integratie (RTW) niet meer lukt of wenselijk is, dan faciliteert hij de besprekingen voor een goede uitdienstregeling.