Re-integratie en werkhervatting

Een goed verlopende re-integratie van jouw werknemer is belangrijk bij diens werkhervatting. In mijn praktijk in Ekeren te Antwerpen voorzie ik de aanpak op maat om een re-integratie vlot te laten verlopen, en bij “vlot” bedoel ik niet zozeer snel, maar wel zonder al te veel hindernissen. Een open communicatie tussen werkgever en werknemer, en ook met andere betrokken partijen als huis- en arbeidsarts, en preventieadviseur staat daarbij steeds centraal, dit met het oog op het bereiken of in stand houden van een optimale verstandhouding tussen werkgevers en werknemers.

Als deskundige help ik je bij de re-integratie van je werknemer en diens goede werkhervatting.

Een werknemer terug actief opnemen in je bedrijf is een proces waar je als werkgever het best voldoende tijd voor neemt. Het is cruciaal dat naar alle partijen goed wordt geluisterd en dat iedere betrokken partij ervaart dat er met de eigen bekommernissen wordt rekening gehouden. De arbeidsarts die door de Wet de grootste rol kreeg toegewezen, staat natuurlijk centraal. Mijn rol is eerder complementair. Als arbeidspsycholoog geniet ik immers het vertrouwen van je werknemer waardoor het zoeken naar uitwegen veelal makkelijker verloopt. Ik treed tijdens het gehele proces van re-integratie vanaf de eerste stappen voor jou en je werknemer op als vertrouwenspersoon, als gids en als adviseur over wettelijke bepalingen en procedures. Leidt het re-integratietraject niet tot een succesvolle werkhervatting, dan kan met in achtneming van de wettelijke termijn het traject overgaan in een procedure medische overmacht. Ik kan dan ook outplacementbegeleiding op mij nemen en je werknemer verder begeleiden.

Heb je vragen over re-integratie en werkhervatting? 

Schakel me in als deskundige bij een vlotte re-integratie van jouw werknemer

Ben je als werkgever op zoek naar hoe je jouw werknemer vlot re-integreert in jouw bedrijf? Als adviseur help ik jou bij het hele proces en gaan we op zoek naar een passende andere functie of een aangepaste werkplek, dit ter voorbereiding van het formele re-integratietraject bij de preventieadviseur-arbeidsarts. Contacteer me via mijn contactformulier of door rechtstreeks te bellen op het nummer +32(0)471 27 35 30.

“Ik ken Paul als een persoon met een grote empathie voor de mensen die hem omringen en waarmee hij samenwerkt. Hij beschikt over een uitstekende kennis van personeelszaken en in het bijzonder van ‘arbeidsverzuim’. Hierbij werkt hij voornamelijk op re-integratie na langdurige afwezigheid. Maar hij is  ook de perfecte coach voor personen met een (dreigende) burn-out. Topman!”

Antoine Menheere, Administratief Directeur, Mewa Servibel SA

“Voor bestrijding van het absenteïsme deden wij beroep op Paul Dondeyne. Dankzij Paul’s knowhow en zijn persoonlijke betrokkenheid met de medewerkers, slaagden we er binnen onze bedrijvengroep in om op korte termijn het verzuim naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Ik stel me daarom graag garant voor Paul’s integere en professionele aanpak en beveel een samenwerking met hem dan ook van harte aan.”

Dirk Gheys, CEO Groep Gheys

“Omdat één van mijn medewerkers erg veel ziek was, raadpleegde ik Paul/Awell. Uit een analyse en na een workshop bleek dat deze medewerker eigenlijk niet langer gemotiveerd was in het werk. We spraken af om de samenwerking in onderling akkoord te beëindigen. Het sociaal secretariaat stuurde me een modelbrief op om in te vullen en te overhandigen, wat ik dus ook deed. Paul merkte op dat mijn sociaal secretariaat de verkeerde modelbrief (voor verbreking en dus uitbetaling) had overgemaakt. Zijn controle en opmerkzaamheid heeft me een grote som geld bespaard. Dank je (well) Paul!”

Bert Van Geldorp, Zaakvoerder BV Groenvoorziening

“Ik ken Paul als een persoon met een grote empathie voor de mensen die hem omringen en waarmee hij samenwerkt. Hij beschikt over een uitstekende kennis van personeelszaken en in het bijzonder van ‘arbeidsverzuim’. Hierbij werkt hij voornamelijk op re-integratie na langdurige afwezigheid. Maar hij is  ook de perfecte coach voor personen met een (dreigende) burn-out. Topman!”

Ingrid Nys, Your Content Goes Here
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer