Outplacement in Antwerpen

Reeds jarenlang begeleid ik professioneel mensen bij hun outplacement in mijn praktijk te Ekeren in Antwerpen. De wet bepaalt dat in enkele situaties de werkgever verplicht is om outplacement aan te bieden wanneer een werknemer wordt ontslagen. Dat maakt onder meer dat je een beroep kan doen op ontslagbegeleiding wanneer je vijfenveertig jaar of ouder bent. Ook kan je begeleiding na ontslag krijgen wanneer je ontslagen wordt omwille van herstructureringen binnen het bedrijf. Als werknemer vraag je je misschien af waarom ontslagbegeleiding na het wegvallen van je werk voor jou nuttig kan zijn? Ik doe dit graag voor jou uit de doeken.

Waarom is outplacement een goed idee?

“afgedankt worden” als medewerker binnen een organisatie waarin je voor jezelf een toekomst zag, is nooit fijn. Een job is voor veel mensen een houvast in hun leven. Wanneer dat wegvalt, is het belangrijk dat je daar met iemand over kan praten. Zo kan ontslagbegeleiding na het wegvallen van je werk voor jou welkom zijn. We gaan dieper in op jouw gevoelens en zoeken uit wat je kan helpen om jouw zelfvertrouwen terug te herstellen, zodat je nadien voluit voor een nieuwe toekomst en c.q. voor een nieuwe job kan gaan. Zo hielp ik in het verleden al heel wat mensen met hun loopbaanbegeleiding na hun ontslag en bij outplacement.

Heb je vragen over outplacement?

Loopbaanbegeleiding na ontslag

Sommige mensen denken dat de beste manier om er terug bovenop te komen na een ontslag, is om zo snel mogelijk terug te gaan solliciteren en een nieuwe job te vinden. Ik ben het daar niet mee eens. Even tijd nemen om alles rustig te laten bezinken, de emoties te verwerken en goed te oriënteren is meestal meer dan zinvol! Het heeft geen zin om te gaan solliciteren, als vooraf niet goed werd bepaald dat je nieuwe loopbaandoel is. In de loopbaanbegeleiding na ontslag die je bij mij kan volgen, gaan we op ontdekkingstocht naar de passende job, door te kijken naar wie je bent, wat jou drijft en waarin jij uitblinkt. Zo leer ik je om die talenten en gaven te omarmen en hoe je ze optimaal kan uitspelen tijdens een sollicitatiegesprek.

Eens het loopbaandoel bepaald werd, is het tijd voor de derde stap. Als ex-HR-professional geef ik je daarbij heel wat tips en weetjes en breng ik je in contact met bedrijven. Met het outplacement gaan we samen voor de job die jouw persoonlijkheid en talenten in de verf zet.

Maak vandaag nog jouw afspraak voor een begeleiding op maat

Heb je nood aan ontslagbegeleiding na het wegvallen van je werk? Ik begeleid je van a tot z in mijn praktijk in Ekeren. Samen zorgen we ervoor dat je je als werknemer weer helemaal goed voelt in een nieuwe functie. Contacteer me via info@awell.be of bel me op +32(0)471 27 35 30.

OUTPLACEMENT STAAT VOOR PROFESSIONELE BEGELEIDING NA ONTSLAG

Word je ontslagen, dan dient je werkgever je in enkele gevallen, afhankelijk van anciënniteit (>29 weken opzeg), leeftijd (>44j) en bij beëindiging van het contract wegens medische overmacht, outplacement aan te bieden. Outplacement wordt door de overheid omschreven als een begeleiding die de ontslagen of ontslagnemende werknemer(s) helpt om snel een nieuwe baan te vinden of met een zelfstandige activiteit te beginnen. AWELL ziet outplacement als een veel ruimer proces!

De wetgeving omtrent outplacement werd in België in 3 fases opgesteld :

  • een eerste stap bij het generatiepact,
  • een tweede bij het vormen van het eenheidsstatuut,
  • en een derde bij beëindiging van het contract wegens medische overmacht (definitieve arbeidsongeschiktheid);

Afhankelijk van welke vorm en afhankelijk van de keuze van je werkgever ‘opzegtermijn presteren’ dan wel ‘contractbreuk met verbrekingsvergoeding’ verschillen de bepalingen van het outplacement, bijv. de duur van het outplacement, wie het betaalt, de termijn waarbinnen het moet zijn aangeboden of je verplicht bent op dat aanbod in te gaan.

Dit is allemaal vrij complex : meer info vind je op Outplacement – algemene regeling – Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be) of je kan me bellen of mailen : ik help je graag verder!

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Awell lost het met veel empathie en vakkennis voor jou op!

DE MEEST GESTELDE VRAGEN

DE MEEST GESTELDE VRAGEN

Een veel gehoorde uitspraak over outplacement is dat de begeleiding eigenlijk niet veel meer is dan hulp bij het solliciteren, en dat het zich voornamelijk toespitst op (logistieke) hulp bij het opstellen van een professioneel CV, brieven en mails.

Bij AWELL wordt veel belang gehecht aan de processen die aan hulp bij sollicitatie vooraf gaan! Zeer veel aandacht gaat naar ontslagverwerking. Daarom is het net zo belangrijk om reeds op een zeer vroeg stadium bij het ontslag aanwezig te zijn als consulent om de ontslagen medewerker te kunnen bijstaan. Het naleven van de wettelijk vastgelegde termijnen kan dan wel ‘juridisch’ correct zijn, ‘menselijk’ is het te verkiezen veel korter bij het ontslag te starten met de psychologische begeleiding!

Een deskundig ontslaggesprek en een outplacementbegeleiding die meteen na het ontslag start, helpen de medewerker toekomstgericht te denken. Positief met vertrouwen op zoek te gaan naar het nieuwe loopbaandoel is een tweede stap waaraan AWELL de nodige tijd besteed. Eens dat nieuwe loopbaandoel bepaald, komt het erop aan te zoeken met de focus op dat nieuwe doel, en je niet te veel te laten afleiden door andere advertenties. Dat is één van de redenen waarom AWELL sterk de nadruk legt op spontaan solliciteren. Het ruime netwerk waarover Paul beschikt, komt hierbij goed van pas.

OUTPLACEMENT: MOET IK DAT VOLGEN? WAT HEB IK DAARAAN?

In een aantal gevallen is je werkgever bij jouw ontslag verplicht outplacement aan te bieden. De verplichting gaat over het outplacementaanbod en de wet bepaalt ook de termijn waarbinnen het aanbod schriftelijk en aangetekend dient te gebeuren. Meestal is dat enkele weken na het ontslag. Het aanbod dient tegemoet te komen aan enkele vereisten zoals dat het in de ruime buurt van uw woonst dient plaats te vinden. De keuze is aan de werkgever, maar je hebt de mogelijkheid een alternatief bijv. AWELL voor te stellen; het blijft echter de beslissing van uw werkgever.

Je bent niet verplicht op het outplacementaanbod in te gaan, maar weet wel :

  • indien je niet op het aanbod ingaat en/of het outplacement niet frequent volgt, bestaat de kans dat RVA bij het einde van de opzegperiode of de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding, beslist om geen werkloosheidsvergoeding uit te betalen; men zal dan bijv. kunnen oordelen dat je zelf schuld hebt aan je werkloosheid, omdat je de hulp om een gepaste baan te zoeken niet hebt benut.
  • Het is mijn ervaring dat vele mensen die ik begeleidde na hun ontslag achteraf beter af zijn dan voordien. Het is normaal dat mensen in onzekerheid in een eerste reflex zich vastklampen aan het verleden; ze willen plots heel graag bij hun werkgever blijven en veelal gaan ze zelfs in strijd met de werkgever over het “onterechte” ontslag. Eigenlijk is dat dikwijls zeer veel verspilde energie en tijd. Het gebeurt inderdaad soms dat men een (grotere) schadevergoeding kan bekomen, maar veelal dient men daarop zeer lange tijd te wachten en intussen verliest men tijd (en ook geld!). De overwinning levert meestal weinig op!
    Door gepast en onder professionele begeleiding te zoeken naar een nieuw loopbaandoel op basis van wat je echt kan, wil en met zicht op wie je bent, en te kijken in de nieuw bepaalde richting, kom je hopelijk terecht op de plaats waarvan je achteraf denkt dat je er al veel eerder had moeten hebben gewerkt.

KAN MIJN WERKGEVER DE KOST VAN OUTPLACEMENT IN HOUDEN OP MIJN VERBREKINGSVERGOEDING?

Ja, dat kan. Indien je werkgever er voor kiest om je meteen te laten vertrekken en je voor de tijd die je bij hem in dienst was te vergoeden met een verbrekingsvergoeding, dan heeft hij de mogelijkheid om 4 weken loon in te houden op deze verbrekingsvergoeding. Kiest hij  ervoor om je op te zeggen dan dien je (een deel van) het sollicitatieverlof, = 2 halve dagen/week, te gebruiken om je afwezigheid voor je outplacement te registreren.

Sommige ontslagen medewerkers vinden dit onrechtvaardig en beslissen bijgevolg niet in te gaan op het aanbod, maar… dat verandert niets : ook als je het outplacement weigert, blijft de werkgever over de mogelijkheid beschikken het bedrag in te houden op jouw verbrekingsvergoeding.