OUTPLACEMENT STAAT VOOR PROFESSIONELE BEGELEIDING NA ONTSLAG

Soms is het onvermijdelijk om één of meerdere werknemers te ontslagen, om allerlei redenen bijv. wegens minder goed functioneren of door een herstructurering, door het stopzetten van activiteiten.

Als werkgever wil je dat dit correct, vlot verloopt en zonder te hoge kosten. Om ontslagen werknemers zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen, verplicht de wet de werkgever na ontslag om in sommige gevallen een outplacementbegeleiding aan te bieden. Doet de werkgever dit niet, dan kan hij een boete krijgen.

AWELL helpt met het nakomen van deze wettelijke verplichting en biedt met expertise professionele en hoogkwalitatieve begeleiding voor ex-medewerkers. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers van wie gevraagd wordt verdere prestaties te leveren, dit behoorlijk blijven doen en na hun tewerkstelling elders in een passende betrekking terecht komen.

Zo geeft een werkgever een positief signaal naar de andere werknemers en behoudt hij in vele gevallen een prima ambassadeur van de onderneming.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Ontslag van een medewerker… kan het menselijk én zakelijk correct?

Awell staat je met veel empathie en vakkennis bij!

DE MEEST GESTELDE VRAGEN

OUTPLACEMENT, MEER DAN EEN CV’TJE OPMAKEN?

Een veel gehoorde uitspraak over outplacement is dat de begeleiding eigenlijk niet veel meer is dan hulp bij het solliciteren, en dat het zich voornamelijk toespitst op (logistieke) hulp bij het opstellen van een professioneel CV, brieven en mails.

Bij AWELL wordt veel belang gehecht aan de processen die aan hulp bij sollicitatie vooraf gaan! Zeer veel aandacht gaat naar ontslagverwerking. Daarom is het net zo belangrijk om reeds op een zeer vroeg stadium bij het ontslag aanwezig te zijn als consulent om de ontslagen medewerker te kunnen bijstaan. Het naleven van de wettelijk vastgelegde termijnen kan dan wel ‘juridisch’ correct zijn, ‘menselijk’ is het te verkiezen veel korter bij het ontslag te starten met de psychologische begeleiding!

Een deskundig ontslaggesprek en een outplacementbegeleiding die meteen na het ontslag start, helpen de medewerker toekomstgericht te denken. Positief met vertrouwen op zoek te gaan naar het nieuwe loopbaandoel is een tweede stap waaraan AWELL de nodige tijd besteed. Eens dat nieuwe loopbaandoel bepaald, komt het erop aan te zoeken met de focus op dat nieuwe doel, en je niet te veel te laten afleiden door andere advertenties. Dat is één van de redenen waarom AWELL sterk de nadruk legt op spontaan solliciteren. Het ruime netwerk waarover Paul beschikt, komt hierbij goed van pas.

OUTPLACEMENT: EEN VERSTANDIGE INVESTERING OF ENKEL SUPPLEMENTAIRE KOSTEN?

Nog steeds zijn er veel werkgevers die de eerste keer over outplacement vernemen bij de afwikkeling van het ontslag.

Vooraf hadden ze zich bij het sociale secretariaat geïnformeerd over de opzegtermijn. Achteraf blijkt dat daar nog een kost wordt aan toegevoegd. Voor sommige werkgevers is een extra maand een erg onaangename verrassing “En, moet ik die ex-werknemer dan nog gaan helpen aan een nieuwe job???”.

De outplacementbegeleiding van AWELL helpt medewerkers met de blik vooruit vrede te hebben met het ontslag en actief te kijken naar een nieuwe baan. Een ontslag hoeft geen zware kost te betekenen, indien de opgezegde werknemer tot op het eind van zijn opzegtermijn het opgelegde werk volgens de opgelegde norm blijft uitvoeren; bovendien blijkt dat een positief ingestelde sollicitant een veel minder lange tijd nodig heeft om een andere baan te vinden en wordt de samenwerking in de meeste gevallen met tegenopzegging beëindigd.

Even in herinnering zetten : voorheen (voor de verplichting van outplacement) bestond outplacement ook, en dan nog wel vooral voor erg dure medewerkers! Zouden die bedrijven dat enkel hebben gedaan uit menselijkheid? Reken maar van niet!

HOE PAKT AWELL OUTPLACEMENT AAN?

Bij een outplacement werkt Awell in drie schijven:

Verwerking van het ontslag doorheen een ‘rouwproces’ en communicatie naar de omgeving,

Wat nu? Wat wordt zijn nieuw loopbaandoel? Op basis van interesse-, competentie- en persoonlijkheidsonderzoek bepalen we wat de nieuwe toekomst wordt: dat kan ook een andere baan zijn, of een opstart van een eigen zaak.

Eens het doel is bepaald, kijken we hoe we best dat doel bereiken, dus door begeleiding naar een nieuwe job d.m.v. sollicitatietraining : cv opstellen, hoe sollicitatiegesprek voeren, voorbereiden op testing…