Testimonials

BLOGS

 • Aandacht voor wat niet goed is… het lijkt iets des mensen. Vraag je bijv. aan iemand om de ogen te sluiten en te zeggen wat hij voelt, dan zal hij je naar alle waarschijnlijkheid iets negatiefs vermelden, een gedachte of een slecht of pijnlijk gevoel.

 • de wens om eens iets te kunnen doen, samen met anderen, in een ongedwongen, rustige sfeer, zonder vervelende vragen over hun persoonlijke situatie.

 • Ondanks maatregelen van de overheid is het aantal langdurig zieken blijven stijgen, intussen boven het half miljoen. Vanaf oktober 2022 is er op de regeling omtrent het re-integratietraject (RIT) een aanpassing gekomen.

 • Alle inspanningen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen ten spijt zijn er vandaag ruim 800.000 zieken, waarvan iets minder dan de helft al meer dan één jaar thuis zit. Het prijskaartje voor de overheid aan ziekte- en de invaliditeitsuitkeringen bij het Riziv overschrijft ruim de 8 miljard euro. De door de regering ingevoerde re-integratieplannen hebben blijkbaar niet het gewenste effect.

 • Toch zijn er mensen die verkiezen om toch aan de slag te gaan, als vrijwilliger, terwijl ze nog arbeidsongeschikt zijn. Sinds enige tijd is dit mogelijk om, ook al kan je je job (nog) niet uitvoeren. In deze blog wil ik aangeven waarom je tijdens je arbeidsongeschiktheid vrijwilligerswerk zou doen en welke de voorwaarden hiervoor zijn.

 • Ons land telde in 2018 reeds 415.000 mensen die langer dan één jaar ziek thuiszitten. Het leidt geen twijfel, steeds meer werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden kampen met depressie, burn-out, een chronische ziekte of invaliditeit.

 • In mijn praktijk werk als facilitator en coach : ik motiveer mensen, en moedig hen aan te kijken naar wat wél mogelijk is en ik zoek naar oplossingen; ik bezoek werkgevers en probeer werkgever en werknemers samen rond de tafel te krijgen en te zoeken naar een voor beide haalbare oplossing; dat betekent ook meermaals een uitdiensttreding; ook deze kan positief bekeken worden als een nieuw begin.

 • Ziek zijn heeft in het algemeen heel wat negatieve gevolgen (cf. blog ‘tijdens arbeidsongeschiktheid aan het werk als vrijwilliger’), ook financieel : niet werken betekent niet verdienen; zieken ontvangen een lager vervangingsinkomen.

 • Mensen die langdurig ziek zijn, ervaren de vele nadelige gevolgen van ziekte. Er zijn vooreerst de hinder en pijn van de ziekte, en de onduidelijkheid over de verdere evolutie of over de duur van het genezingsproces; daarnaast is er het financieel verlies door het verlies aan inkomsten en de soms hoge ziektekosten; ook vallen bij ziekte heel wat menselijke contacten weg : verlies aan sociaal contact is voor velen een grote reden van minder welbevinden.

 • Het ontbreekt langdurig zieken aan een begeleider, iemand die hen kent en die als gids mee naar de werkgever stapt en kijkt onder welke voorwaarden re-integratie kan. Iemand die de werknemer in zijn mogelijkheden bevestigt, die hem aanmoedigt, opnieuw zelfvertrouwen geeft… maar ook iemand die een werkgever durft te wijzen op zijn verantwoordelijkheid en op zijn plicht om aan re-integratie mee te werken.

 • Tijdens de coronacrisis werkte een groot deel van Vlaanderen ineens thuis. Dat was voor de meeste mensen enorm wennen. Het verlies van het onderscheid tussen werk en privé, en het daarmee gepaard gaande gevoel om steeds bezig te zijn, het gemis van het dagelijks collegiaal contact en het afgeleid worden door spelende kinderen of thuiswerkende huisgenoten, zorgden bij veel mensen voor extra spanning.

 • Ondanks maatregelen van de overheid is het aantal langdurig zieken blijven stijgen, intussen boven het half miljoen. Vanaf oktober 2022 is er op de regeling omtrent het re-integratietraject (RIT) een aanpassing gekomen.