• de wens om eens iets te kunnen doen, samen met anderen, in een ongedwongen, rustige sfeer, zonder vervelende vragen over hun persoonlijke situatie.

 • bg-1@2x

  de manier waarop kleine zelfstandigen door de commotie rond Delhaize in de pers worden afgeschilderd als slechte werkgevers, maakt me boos! In KMO’s kan het net wel leuk zijn en zijn er veel voordelen die in grote bedrijven absoluut niet kunnen. Een interview met een zaakvoerder van een AD Delhaize demonstreert het!

 • Oorzaken van burn-out en wat eraan doen om dit fenomeen te vermijden

 • Een burn-out hakt er stevig in. Zowel bij het slachtoffer als bij de familie en bij de collega’s. Als werkgever wil je uiteraard dat je personeel zowel mentaal als fysiek blaakt van gezondheid. Maar wat doe je als dat toch niet zo blijkt te zijn? Hoe ga je om met burn-out op het werk? En hoe zorg je ervoor dat de werknemer in kwestie succesvol re-integreert? In dit artikel formuleren we een antwoord op al deze vragen.

 • Wil je het ziekteverzuim bij de wortel uitroeien, dan moet je als werkgever de balans draagkracht-draaglast herstellen. Werknemers die graag komen werken, zullen er namelijk alles aan doen om een afwezigheid te vermijden. Sterker nog: wie graag komt werken, is gelukkig en wordt minder snel ziek.

 • Alle inspanningen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen ten spijt zijn er vandaag ruim 800.000 zieken, waarvan iets minder dan de helft al meer dan één jaar thuis zit. Het prijskaartje voor de overheid aan ziekte- en de invaliditeitsuitkeringen bij het Riziv overschrijft ruim de 8 miljard euro. De door de regering ingevoerde re-integratieplannen hebben blijkbaar niet het gewenste effect.

 • Ons land telde in 2018 reeds 415.000 mensen die langer dan één jaar ziek thuiszitten. Het leidt geen twijfel, steeds meer werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden kampen met depressie, burn-out, een chronische ziekte of invaliditeit.

 • Ziek zijn heeft in het algemeen heel wat negatieve gevolgen (cf. blog ‘tijdens arbeidsongeschiktheid aan het werk als vrijwilliger’), ook financieel : niet werken betekent niet verdienen; zieken ontvangen een lager vervangingsinkomen.

 • Mensen die langdurig ziek zijn, ervaren de vele nadelige gevolgen van ziekte. Er zijn vooreerst de hinder en pijn van de ziekte, en de onduidelijkheid over de verdere evolutie of over de duur van het genezingsproces; daarnaast is er het financieel verlies door het verlies aan inkomsten en de soms hoge ziektekosten; ook vallen bij ziekte heel wat menselijke contacten weg : verlies aan sociaal contact is voor velen een grote reden van minder welbevinden.

 • Tijdens de coronacrisis werkte een groot deel van Vlaanderen ineens thuis. Dat was voor de meeste mensen enorm wennen. Het verlies van het onderscheid tussen werk en privé, en het daarmee gepaard gaande gevoel om steeds bezig te zijn, het gemis van het dagelijks collegiaal contact en het afgeleid worden door spelende kinderen of thuiswerkende huisgenoten, zorgden bij veel mensen voor extra spanning.

 • Ondanks maatregelen van de overheid is het aantal langdurig zieken blijven stijgen, intussen boven het half miljoen. Vanaf oktober 2022 is er op de regeling omtrent het re-integratietraject (RIT) een aanpassing gekomen.