Waarom best deeltijds hervatten na langdurige ziekte

Awell, Huis voor Werk, blijft – ook in 2024 – uw patiënten ondersteunen en begeleiden naar een duurzame werkhervatting.

Er zijn zeer veel langdurig zieken en ieder jaar groeit het aantal…

De overheid doet er goed aan mensen aan te moedigen om het werk te hervatten. Anderzijds dient dit aanmoedigen deskundig te gebeuren: alleen die mensen naar werk leiden die er klaar voor zijn. Het is heel belangrijk dat het precaire evenwicht professioneel wordt bewaakt, het evenwicht tussen enerzijds gaan werken en anderzijds nog verder ‘rusten’ en ‘uitzieken’.

Voordelen van werk zijn er zeker wel, ook voor de zieke die vermoedelijk positief kan uitkijken naar contacten mijn collega’s, opnieuw loon verdienen, de eigen competenties kunnen inzetten en zich gewaardeerd voelen. Werk heeft zeker ook een helend effect. Aan de andere kant is te vroeg opnieuw aan de slag gaan niet goed. Daarom is het roepen van de slogan dat ieder moet gaan werken te vermijden: mensen doen accepteren dat ze ziek zijn en hen helpen te doen inzien dat rust een heel belangrijk medicijn is, kan ook nodig zijn.

Positief zijn de vele initiatieven die er bestaan voor (langdurig) arbeidsongeschikten om met vrijwillige of betaalde activiteiten te starten met het behoud van de invaliditeitsuitkering; die initiatieven kunnen in een ruim gamma van uurregelingen, en dat is het thema waarop in in dit artikel wil ingaan.

Progressieve tewerkstelling is een goede manier om een medewerker na langdurige ziekte of afwezigheid opnieuw te integreren in een bedrijf. Via gedeeltelijke werkhervatting of tijdelijk aangepast werk kan hij weer wennen aan het arbeidsritme.

Enkele voordelen

  • Een werknemer die deeltijds werkt, zal minder belast worden; hoe korter de werktijd, hoe korter de tijd van belasting. Logischerwijs heeft dezelfde medewerker de complementaire tijd om te rusten, en dat leidt ons naar een tweede voordeel;
  • Rust is niet alleen ‘niets doen’; iets geheel anders doen, kan ook tot rust bijdragen: voor iemand die een ganse dag fysiek werkt, kan een boek lezen of computerwerk ontspannend zijn, terwijl iemand die kantoorwerk verricht, net veel ontspanning kan ervaren bij werken in de tuin, klussen of sporten; een deeltijdse werknemer krijgt de mogelijkheid om tijd te besteden aan zijn energiegevers; een uitgeputte medewerker kan zich ’s avonds op de bank leggen en rusten… maar daardoor geraken zijn batterijen nog niet opgeladen. Door leuke dingen te doen -wat leuk is en energie geeft, is bij ieder verschillend- kunnen de batterijen opnieuw worden bijgevuld. Het dutje kan worden gedaan in de extra vrije tijd en dan is er daarnaast nog de tijd voor de energiegevers. (*)

En ook gelden volgende voordelen, zeker na burn-out

  • Een opgelegd halftijds uurrooster en de wetenschap dat werken volgens het deeltijds uurrooster door de mutualiteit strikt wordt gecontroleerd, verplicht de werknemer om bij de aanvang de tijd optimaal te besteden. Het is een goede oefening om van bij de start van bij de werkhervatting te leren te werken volgens het vastgelegde uurrooster. Zeker bij werknemers die hervatten na een burn-outafwezigheid is dit erg zinvol. Deze werknemers leren om te gaan met prioriteiten, niet te streven naar perfectie, maar te ervaren dat “goed goed genoeg is” en het veel duurzamer is om de lat niet hoger te leggen dan deze van de baas en conform de verwachtingen van de klant.
  • Tot slot zorgt het hervatten in een deeltijds uurrooster ervoor dat het meteen voor ieder duidelijk is, en “ieder” dat zijn de leidinggevende, de collega’s, soms de klant(en), maar niet in het minst de hervattende werknemer zelf dat dat hij (nog) niet kan doen wat hij voordien deed, dat hij best afbakent, afgrenst en leert “nee” te zeggen. Een fout die sommige leidinggevenden begaan, is een deeltijdse hervatting goedkeuren, maar vergeten dat dit enkel kan mits een deeltijdse baan en een aangepaste verantwoordelijkheid. Hetzelfde werk moeten klaren in de helft van de tijd, is natuurlijk onmogelijk, zelfs voor een volledig gezonde medewerker!

Paul Dondeyne, 26.03.2024

Nota: i.v.m. dutjes is het belangrijk te vermelden dat een verstoring van het dag-nacht ritme best wordt vermeden, want dat vertraagt dan weer het herstel. Wat soms een optie is, zijn van die microslaapjes (max 15 min) om zich terug wat frisser te voelen.

Vragen of meer info