2022
Verdere stijging van het ziekteverzuim

Awell, Huis voor Werk, blijft in 2023 meer dan ooit uw patiënten ondersteunen en begeleiden

De ziektecijfers stegen het voorbije jaar alweer fors (tot 6,6%, cijfer van SD-WORX)

Op 100 te werken dagen vallen dus 6,6 dagen weg wegens ziekte. Vooral de stijging van het korte (< 30 dagen) ziekteverzuim (KD Verzuim in de grafiek) is opvallend.

SD -WORX : “In 2022 werden gevoelig meer werknemers getroffen door (kortdurende) ziekte”. Het HR-bedrijf verklaart dit door te wijzen op de Corona omikron-piek van begin 2022 en de verkoudheids- en griepgolf vanaf de herfst, met een opvallende piek in december. ACERTA, een andere HR-dienstengroep, vermeldt dit ook en wijst op de tendens om sinds Corona ook sneller thuis te blijven bij lichte tekenen van ziekte.

Anders dan voor Corona wordt het nu immers makkelijker aanvaard dat men bij ziekte thuisblijft. Voor de pandemie toesloeg vond men je gemotiveerd en collegiaal wanneer je bijv. met verkoudheidssymptomen op het werk verscheen. Nu vinden collega’s dit gedrag vooral antisociaal.

Ook als men zich mentaal minder goed voelt, blijft men sneller thuis: de crisissen in 2022, de stressvolle tijden en hoge werkdruk wegen op het mentale welzijn van werknemers.

Hieraan gerelateerd is ook de verdere stijging van het (middel)lange ziekteverzuim (LD Verzuim, tussen 1 maand en een jaar). De sterke stijging van het KD Verzuim betekent dat het kortdurende verzuim voor het eerst groter is geworden dan het (middel)lange ziekteverzuim.

En wat met het langdurig (> 1 jaar) ziekteverzuim?

Uit de cijfers van het RIZIV blijkt dat het aantal langdurig zieken in België in 2021 steeg van 471.040 naar 485.435. Ondertussen zitten we ruim boven de 500.000. De toename van het aantal langdurige burn-outs en depressies is hier een belangrijke factor.

Op 31 december 2021 lag bij 36,44% van de mensen in invaliditeit een psychische stoornis aan de basis.

En bijna een kwart van alle mensen in langdurige arbeidsongeschiktheid luidde de diagnose burn-out of depressie.

Zoals ik eerder schreef (artikel/blog 24.10.’22), valt het te betwijfelen of de maatregelen van de overheid* (zie onderaan) veel verbetering met zich mee zullen brengen. De ononderbroken stijging van het aantal langdurig zieken ondersteunt mijn sceptische inschatting.

Wat daarentegen wel voor verandering kan zorgen is m.i. een andere HR-beleid van ondernemingen: een werkverdeling die meer rekening houdt met de competenties, interesses en draagkracht van werknemers, meer menselijke ondersteuning door de leidinggevenden en voortijdige detectie van werknemers die tegen een burn-out dreigen aan te lopen.

Naast de begeleiding van langdurig zieken is dit een topic waarin ik met Awell, Huis voor Werk, een koploper wil zijn.

Paul Dondeyne, 13.03.2023

* (nieuwe regeling re-integratie sinds oktober 2022) om re-integratie en uitdiensttreding wegens medische overmacht van elkaar los te koppelen, financiële sancties voor bedrijven met een (te) hoog aantal langdurig zieken en langdurig zieken die niet zouden meewerken aan re-integratie

Vragen of meer info