Voucher van € 1800,- voor langdurig zieken

Wellicht hoorde u iets in de pers over een budget van € 1800,- voor langdurig zieken om terug aan het werk te gaan. Een correcte inlichting hierover leek me gepast. Daarom deze korte melding.

Eigenlijk betreft het 2 vernieuwingen :

1) Invoering van het Terug Naar Werk–fonds, dat vanaf 1 april van start is gegaan. Bij het TNW-fonds kunnen arbeidsongeschikt erkende personen een voucher van € 1800,- EUR aanvragen en hiermee begeleiding inkopen bij private dienstverleners.

2) De lancering door Federgon (= de federatie van de uitzendkantoren en HR-dienstverleners) van het guide me-platform, een website die de expertise van haar leden rond begeleiding bundelt. Op dat platform (cf. hieronder) kunnen ook langdurig zieken alle relevante private dienstverleners vinden die kunnen helpen bij o.a. de begeleiding naar werk. Ze kunnen aanduiden welke thema’s voor hen relevant zijn, hun regio aangeven en dan kijken welke mogelijke aanbieders zijn.

OVERHAASTE BESLISSING?

Veel dienstverleners die nu reeds een aanbod hebben, zijn in de snelheid waarmee deze initiatieven werden doorgevoerd, gepakt en zijn nog niet klaar om hun aanbod via guide me te publiceren. Om erkend te worden moet een organisatie over een kwaliteitslabel beschikken, de coach een gespecialiseerde opleiding rond Terug-Naar- Werk-begeleiding gevolgd hebben en expertise in arbeidsmarktbegeleiding kunnen aantonen. Op dit moment wordt er volop gewerkt om snel mee in aanmerking te komen bij de lijst gepubliceerde aanbieders, o.a. door het volgen van de nodige opleidingen; bij mij is het niet anders.

VERPLICHTING OUTPLACEMENT VERVALT

De verplichting voor werkgevers om outplacement aan te bieden aan een werknemer die wegens definitieve arbeidsongeschiktheid uit dienst werd gezet, wordt geschrapt. Het bedrag van € 1800,- dat voorheen werd betaald voor outplacement, wordt nu aan dit fonds betaalt. De langdurig zieke krijgt nu de keuze om te bepalen welke dienstverlening het meest geschikt lijkt voor zijn begeleiding naar de arbeidsmarkt, terwijl voorheen het betaalde bedrag aan het outplacementkantoor soms nooit werd benut, omdat de langdurig zieke bijv. (nog) niet klaar was om te praten over werk, laat staan over nieuw werk zoeken.

Belangrijk is erop te wijzen dat het TNW-fonds gekoppeld is aan de beëindigingen van arbeidsovereenkomsten wegens medische overmacht. Alleen (!) als een beëindiging gebeurt op initiatief van de werkgever, dan is deze verplicht om € 1800,- te storten in het fonds. Tot 1 april 2025 kunnen alleen het de werknemers van wie het contract wegens medische overmacht werd beëindigd, gebruik maken van het TNW-fonds en de voucher aanvragen. Vanaf 1 april 2025 kan het TNW-fonds ook worden aangesproken door personen langer dan een jaar arbeidsongeschikt.

Deze verandering zou dus de weg naar werk voor langdurig zieken vergemakkelijken en dus het aantal langdurig zieken doen dalen.

PROEF OP DE SOM

Ik ging zelf eens op de site kijken en kon lezen bij de lijst van erkende dienstverleners : “gezien de recente lancering van het Fonds, zijn er nog geen dienstverleners beschikbaar”. Blijkbaar heeft ook de overheid zichzelf verrast 😊…

Ik houd u op de hoogte van verdere updates en nodig u uit om vragen te stellen of eventuele zorgen te delen. Een betere ondersteuning van langdurig zieken op weg naar werk blijft het hoofddoel van AWELL

Paul Dondeyne, 22 april ’24

Vragen of meer info