Waarom best deeltijds hervatten na langdurige ziekte

Er zijn zeer veel langdurig zieken en ieder jaar groeit het aantal…

De overheid doet er goed aan mensen aan te moedigen om het werk te hervatten. Maar laat je je vooral niet opjagen! Het heeft geen zin te vroeg het werk te hervatten. Het is heel belangrijk dat je als langdurig zieke in overleg met huis- en arbeidsarts op het passende moment de stap naar werk zet, waarbij het precaire evenwicht tussen enerzijds gaan werken en anderzijds nog verder ‘rusten’ en ‘uitzieken’, professioneel wordt bewaakt.

Voordelen van opnieuw aan het werk zijn, zijn er zeker wel : contacten met collega’s, opnieuw loon verdienen, de eigen competenties kunnen inzetten en zich gewaardeerd voelen, zijn voor de meeste mensen erg belangrijk. Werk heeft zeker ook een helend effect. Aan de andere kant is te vroeg opnieuw aan de slag gaan niet goed, soms zelfs in tegendeel. Daarom is het roepen van de slogan dat ieder moet gaan werken te vermijden: kunnen accepteren dat je nog te ziek bent en inzien dat rust een heel belangrijk medicijn is, kan ook nodig zijn.

Positief zijn de vele initiatieven die er bestaan voor (langdurig) arbeidsongeschikten om met vrijwillige of betaalde activiteiten te starten met het behoud van de invaliditeitsuitkering; die initiatieven kunnen in een ruim gamma van uurregelingen, en dat is het thema waarop ik in dit artikel niet zal ingaan.

Progressieve tewerkstelling is een goede manier om na langdurige ziekte of afwezigheid opnieuw te integreren in een bedrijf. Via gedeeltelijke werkhervatting of tijdelijk aangepast werk kan je weer wennen aan het arbeidsritme.

Enkele voordelen

  • Als je deeltijds werkt, zal je minder belast worden; hoe korter de werktijd, hoe korter de tijd van belasting. Logischerwijs heb je dezelfde complementaire tijd om te rusten, en dat leidt ons naar een tweede voordeel;
  • Rust is niet alleen ‘niets doen’; iets geheel anders doen, kan ook tot rust bijdragen: voor iemand die een ganse dag fysiek werkt, kan een boek lezen of computerwerk ontspannend zijn, terwijl iemand die kantoorwerk verricht, net veel ontspanning kan ervaren bij werken in de tuin, klussen of sporten; als je deeltijds hervat, krijg je de mogelijkheid om tijd te besteden aan jouw energiegevers; ben je na het werk uitgeput, dan kan je ’s avonds op de bank leggen en rusten… maar daardoor geraken jouw batterijen nog niet opgeladen. Door leuke dingen te doen -wat leuk is en energie geeft, is bij ieder verschillend- kunnen jouw batterijen opnieuw worden bijgevuld. Het dutje kan worden gedaan in de extra vrije tijd en dan is er daarnaast nog de tijd voor jouw energiegevers. (*)

En ook gelden volgende voordelen, zeker na burn-out

  • Een opgelegd halftijds uurrooster en de wetenschap dat werken volgens het deeltijds uurrooster door de mutualiteit strikt wordt gecontroleerd, verplicht je om bij de aanvang de tijd optimaal te besteden. Het is een goede oefening om van bij de start van bij de werkhervatting te leren te werken volgens het vastgelegde uurrooster. Zeker na een burn-outafwezigheid is dit erg zinvol : leren om te gaan met prioriteiten, niet te streven naar perfectie, maar te ervaren dat “goed goed genoeg is” en het veel duurzamer is om de lat niet hoger te leggen dan deze van de baas en conform de verwachtingen van de klant.
  • Tot slot zorgt het hervatten in een deeltijds uurrooster ervoor dat het meteen voor ieder duidelijk is, en “ieder” dat zijn jouw leidinggevende, je collega’s, soms de klant(en), maar niet in het minst jijzelf dat jij (nog) niet kan doen wat je voordien deed, dat jij best afbakent, afgrenst en leert “nee” te zeggen. Een fout die sommige leidinggevenden begaan, is een deeltijdse hervatting goedkeuren, maar vergeten dat dit enkel kan mits een deeltijdse baan en een aangepaste verantwoordelijkheid. Hetzelfde werk moeten klaren in de helft van de tijd, is natuurlijk onmogelijk, zelfs voor een volledig gezonde medewerker!

Paul Dondeyne, 27.03.2024

Nota: i.v.m. dutjes is het belangrijk te vermelden dat een verstoring van het dag-nacht ritme best wordt vermeden, want dat vertraagt dan weer het herstel. Wat soms een optie is, zijn van die microslaapjes (max 15 min) om zich terug wat frisser te voelen.

Vragen of meer info