Het langdurig ziekteverzuim neemt hand over hand toe. In 2017 hebben 400.000 mensen een uitkering gekregen van het Riziv wegens arbeidsongeschiktheid. Bij 7 procent van hen, ofwel 28.000 mensen, gaat het om burn-out. Ongeveer 15 procent (60.000 mensen) kampt met een depressie. Dat meldde Le Soir begin februari ‘18. Het Riziv schat de kosten van arbeidsongeschiktheid vorig jaar op 7,1 miljard euro.

Vooral mentale gezondheidsproblemen liggen aan de basis van het stijgend langdurig ziekteverzuim. Werknemers zitten om diverse redenen niet goed in hun vel en worden ziek. Hoe kun je je daar als werkgever tegen wapenen? In dit artikel focussen we op enkele belangrijke strategieën om het ziekteverzuim om de lange termijn aan te pakken.

Hoe kun je die tendens als werkgever een halt toe roepen? Daarvoor moet je uiteraard de oorzaken van het toenemend aantal langdurig zieken kennen.

Draagkracht versus draaglast

Dat steeds meer mensen ten prooi vallen aan ziektes zoals burn-out heeft ook te maken met een onbalans in draagkracht versus draaglast. Al te vaak is de kloof tussen wat een werknemer daadwerkelijk aankan en wat er door het management van hem verwacht wordt, te groot. Vaak stellen mensen voor zichzelf ook gewoon te hoge eisen. En dat wreekt zich op de lange termijn.

Wil je het ziekteverzuim bij de wortel uitroeien, dan moet je als werkgever de balans draagkracht-draaglast herstellen. Werknemers die graag komen werken, zullen er namelijk alles aan doen om een afwezigheid te vermijden. Sterker nog: wie graag komt werken, is gelukkig en wordt minder snel ziek.

Het belang van ‘nee’

Als werkgever moet je een werksfeer crëeren waar elke werknemer zich veilig voelt, waar er ruimte is voor reflectie én, wellicht het allerbelangrijkste, waar werknemers ‘nee’ durven te zeggen. Heel wat mensen vergalopperen zich omdat ze steeds meer hooi op hun vork nemen. Zij zien een ‘nee’ als een zwakte. Terwijl het net van persoonlijkheid getuigt dat je je werkgever op je eigen grenzen wijst. Werknemers die zicht hebben op hun eigen draagkracht, kunnen de werkgever ook beter zicht geven over hoe de zaak en het werk beter kan worden georganiseerd.

Wil je zo’n klimaat creëren, dan is een allesomvattende HR-aanpak nodig waarbij de manager perfect op de hoogte is van de sfeer en gemoedstoestand op de werkvloer. Zo vermijd je dat medewerkers in slechte omstandigheden moeten werken, een job uitvoeren die hen niet ligt of opkijken tegen een veel te hoge draaglast. Een positief aanwezigheidsbeleid zorgt op termijn voor een uitstekende werksfeer waarin medewerkers graag werken.

Wil je op jouw werkplek de balans draagkracht-draaglast herstellen? Neem contact op.

Vragen of meer info